През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 479 милиона лева по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП възлиза на 10 982 милиона евро, като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Снимка 360767

Източник: НСИ

Според сезонно изгладените данни се отчита ръст от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 година.
Спрямо края на 2017 година - последното тримесечие - БВП отчита ръст с 0.9%.

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт през месеците януари, февруари и март 2018 година.

Икономиката ни трупа дисбаланси

Икономиката ни трупа дисбаланси

Финансова криза в България ударила най-силно трудовия пазар

Снимка 360768

Източник: НСИ

Според данните на НСИ създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 18 782 млн. лв. по текущи цени.

Ръстът на БДС спрямо първото тримесечие на 2017 година е с 3.4%.

Това основно се дължи на регистрирания растеж при операциите с недвижими имоти (6.7% ръст), строителството (6.6% ръст), финансовите и застрахователни дейности (5.5% ръст) и други.

По-бърз ръст на икономиката ни предвижда Брюксел

По-бърз ръст на икономиката ни предвижда Брюксел

Очакванията са безработицата да намалее до 5.5%

Статистиката показва още, че през първите 3 месеца на 2018 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява до 2.2%, което е с 0.3% по-нисък резултат спрямо същото тримесечие на предходната година.

Снимка 360766

Източник: НСИ

В същото време индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%.

В началото на тази година в сферата на услугите се наблюдава ръст до 68.5% при 68.2% през януари, февруари и март 2017 година.

 

Нужен е догонващ икономически растеж

Нужен е догонващ икономически растеж

Само изпреварващ ръст би довел до осезаем растеж на доходите според доклада на БАН

По предварителни данни в началото на настоящата 2018 година спрямо последните 3 месеца на 2017 година крайното потребление нараства с 0.5%, а бруто образуването в основен капитал бележи ръст с 4.6% .

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 2.2% за същия период.

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

Още най-малко 15 години ще сме на дъното на Европа

При сегашния растеж ще сме далеч от Европа около 30 години