Икономическият растеж, отчетен през последните три години, може и да изглежда висок на фона на средния за страните от ЕС, но все още е далеч от желаните нива, необходими за догонващо развитие.
Такъв е изводът от годишния доклад на Икономическия институт на БАН.

Икономистите подчертават, че икономиката ни е в силна зависимост от чужди инвестиции и не може да генерира висок и устойчив растеж. Най-важната цел е да се постигне дългосрочен и траен икономически растеж от порядък на минимум 5% годишно.

ЕЦБ: На сте готови за еврото

ЕЦБ: На сте готови за еврото

Съмнява се в стабилността на инфлацията

"Ние имаме нужда от ускорен растеж, който да надвишава този в Европа с 2%-3%", заяви доц. Виктор Йоцов, ръководител на екипа, изготвил доклада.
"Въпреки, че растежът в България е над средния за Европа, има две страни с по-нисък растеж от нас. Това е неприятно, защото забавя темповете на конвергенция", коментира още той.

Само с изпреварващ ръст на икономиката би бил възможен и по-осезаем растеж на доходите и благосъстоянието, което да доведе до намаляване на социалното напрежение, трупано с години.

Достигаме средноевропейско ниво след 90 или 233 години

Достигаме средноевропейско ниво след 90 или 233 години

Ако ЕС има растеж едва 0,5% на година, ще достигнем този стандарт след 141 години, обясни Бранимир Ботев

В доклада се изтъква още, че в средносрочен план фискалната политика е изправена пред сериозни предизвикателства. Приоритет на всяко правителство трябва да бъде избягването на прекомерното дефицитно харчене и недопускане на навлизане на икономиката в дългова спирала.

Прогнозата на икономистите е:
По отношение на фискалния сектор не можахме да приемем, че ще имаме излишък по бюджета.
По отношение на основните допускания очакваме, че успешно ще завършим председателството.
Не очакваме нови предсрочни избори.
Очакваме плавно покачване на глобалната икономика и на европейската.
Очакваме покачване на темпа на усвояване на европейските средства.
Първите две години не бяхме мобилизирани и имаме посредствени резултати.
Не очакваме сериозни промени в данъчната система.

Недостигът на работна сила задържа растежа на България

Недостигът на работна сила задържа растежа на България

Над 30% от ключовите кадри в нашето машиностроене и електротехника са на пенсионна възраст

Стана ясно още, че 66.1% от стоковия износ е за страни от ЕС, 17.9% - за балкански страни.
Най-големият ни търговски партньор е Германия.

Проф. Александър Тасев заяви, че България трябва да има по-добро, догонващо икономическо развитие и 3% - 4% ръст на икономиката не е достатъчен, за да се доближим до европейските стандарти.
В България е нужна дискусия по всички въпроси на управлението на икономиката и мобилизиране на целия потенциал, за да може да излезем от това незавидно място, което имаме в целия ЕС.

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

Стабилен икономически растеж за България прогнозира ЕК

ЕК констатира най-бързия темп на растеж за последното десетилетие