Над 30% от ключовите кадри в нашето машиностроене и електротехника са на пенсионна възраст, алармират от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Българското машиностроене и електротехника са изключително високо конкурентоспособни на световните пазари и бележат сериозен ръст, но без сериозни мерки производството ще се свие до сегашното ниво. Според Васил Велев - председател на АИКБ, - необходимите мерки са внос на работници, реформи в образованието в средносрочен план и справяне с демографската криза в дългосрочен план.

Ако не се вземат мерки за развитие и на този бранш, ще има ограничение на възможностите на бюджета за ръст на пенсиите и ръст на доходите в бюджетната сфера, обобщи Велев при откриването на кръглата маса за обсъждане на стартови мотивационни пакети за подпомагане на кариерната ориентация в дефицитни за пазара на труда професии днес.

Колко тайландски масажистки са необходими на икономиката ни, питат от "Подкрепа"

Колко тайландски масажистки са необходими на икономиката ни, питат от "Подкрепа"

КТ "Подкрепа" са категорично против поправки в закона за трудовата мобилност

В дискусията участваха представители на работодатели от АИКБ, синдикати от КНСБ и КТ "Подкрепа" и експерти от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Те обсъдиха как да станат по-привлекателни ключови професии от четири пилотни бранша - "Машиностроене и металообработване", "Електротехника и електроника", "Транспорт и спедиция" и "Медицина и услуги за красота и здраве".

Пакетите са ориентирани към работодателите и към търсещите работа, за да ги мотивират да изберат определени търсени професии, включително чрез насърчаване на мобилността.

Относно предстоящата реформа в образованието от АИКБ бяха категорични, че резултатите от промените не могат да бъдат чакани по-рано от 5 - 10 години, а хора трябват сега.

Според Васил Велев размерът на работната заплата в България нараства с бързи темпове, които изпреварвали производителността на труда.

Като основни фактори, влияещи върху привлекателността на професиите и мотивацията, бяха отбелязани гъвкавото работно време, близостта до работното място, заплащането, професионалното обучение и тренингите, актуалността на професията, условията на труд, стабилността и сигурността на заетостта, социален престиж на професията и др.

Задачата на институциите, работодателите и синдикатите е да подготвят инструменти, с които да повишат привлекателността към ключови, но слабо предлагани професии на пазара на труда. Това е мнението на д-р Милена Ангелова - главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет, ръководител на съответния проект. В момента се разработват онлайн базирани програми за обучение за подобряване на адаптивността и насочване на младите хора и безработните лица към тези професии, допълни Ангелова.

В рамките на проекта първоначално се разработват 16 пилотни модела за изброените дефицитни професии. Те са инженер, настройчик на машина с цифрово програмно управление, стругар, заварчик, електротехник, техник електронна техника, машинен оператор, машинист, шофьор на ТИР, летец - пилот, спедитор, лекар, акушерка, лаборант, медицинска сестра, гласи информацията, изпратена от АИКБ.