Днес Националният осигурителен институт превежда първите компенсации и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Те са размер на 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и ще ги получат 68 работодатели за 1065 лица.

Общият размер на сумата е 274 273,71 лв., от които компенсации - 230 261,87 лв. и осигурителни вноски - 44 011,84 лв. Предстои утре сумите да постъпят в сметките на работодателите.

Държавата поема осигуровките в схемата 60/40

Държавата поема осигуровките в схемата 60/40

Депутатите намалиха и глобата за разходка в парка

Компенсациите се изплащат за работници и служители при работодатели, които отговарят на условията на Постановление на Министерския съвет № 55 от 30 март 2020 г., за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Те ще се изплащат поотделно за всеки месец, след изтичането на съответния месец. Сега се изплащат само за дните от март тази година.

От НОИ посочват, че при изчисляването се извършват проверки за наличието на трудово правоотношение със служителите преди датата на обявяване на извънредното положение - 13 март 2020 г., и съответно дали правоотношението не е прекратено след тази дата.

За периодите на ползване на неплатен отпуск и отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, компенсации не се изплащат.

Мярката 60/40 не можела да бъде панацея

Мярката 60/40 не можела да бъде панацея

Лидерът на КНСБ бил умерен оптимист, че тя ще сработи