През януари започва принудителното преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства. Това съобщиха от Столична община, цитирани от money.bg.

Тогава изтича тримесечният срок на първите стикирани излезли от употреба автомобили, които е трябвало да бъдат преместени от своите собственици. След това фирма „Екобулкар" започва принудителното им преместване на площадки за временно съхранение.

До момента са стикирани 1770 автомобила. От общината напомнят, че през октомври започна кампания по изчистване на столицата от излезли от употреба моторни превозни средства.

Там те ще останат най-малко 14 дни. В случаите, в които собственикът иска да си върне колата, ще трябва да заплати разходите по принудителното извозване, временното съхранение и съответната глоба от 150 до 500 лв.

Възможно е налагане и на имуществена санкция от 700 до 2 000 лв. за неизпълнение на предписанието.