Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е провела закрито заседание, на което е приела решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" заявление за утвърждаване на цена за януари, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Ценовото решение на КЕВР е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" и "Газпром экспорт", условията по договора между "Булгаргаз" и Azerbaijan Gaz Supply Company Limited (AGSC) и споразуменията към него.

Вучич обяви цената на газа от "Турски поток" за Сърбия

Вучич обяви цената на газа от "Турски поток" за Сърбия

Сърбия ще печели и от транзита на газа

В приетото от КЕВР решение е отчетена предложената днес от "Булгаргаз" актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за декември 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, осреднените цени на алтернативните на природния газ горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1% към 31.12.2020 г.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и новите количества природен газ, които се доставят от 1 януари 2021 г., съгласно договора с азербайджанската AGSC.

Христо Иванов: Колко азерски газ ще потече към България

Христо Иванов: Колко азерски газ ще потече към България

Българският енергиен суверенитет днес е на трупчета, смята съпредседателят на ДБ

С решението КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2021 г. в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния декември 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 27.70 лв./MWh. Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.

Природният газ от Азербайджан влиза в България от 31 декември

Природният газ от Азербайджан влиза в България от 31 декември

Започваме 2021 г. с реална диверсификация, обяви Борисов