КНСБ напуска работната група към Министерския съвет, която подготвя Закона за държавния служител. Синдикатът обяви решението си с позиция до медиите.

Координационният съвет на КНСБ е решил представителите им да напуснат работната група, подготвяща Наредба по чл. 46а от закона.

Става въпрос за нормите, с които се урежда колективното договаряне в Закона за държавния служител.

От КНСБ припомнят, че през 2016 г. са приети изменения и допълнения във въпросния закон. От синдиката са категорични, че скандално и в нарушение на Правилника за организация на дейността на Народното събрание за второ четене в зала на проекта са били извадени предложени от КНСБ текстове за създаване на система от норми, чрез които да се уреди колективното договаряне. За синдиката остава неясно защо и от кого са извадени предложенията.

Вместо тях обаче е приет нов член, чрез който вниманието и процесите за диалог в държавната администрация се пренасочват в други посоки. Така с един анонимен замах били заличени усилията да се уреди колективното договаряне.

Малко след обнародването в "Държавен вестник" на измененията, от КНСБ получили покана за участие в работна група на МС, която ще изготви Наредба, основаваща се на новия член.

Синдикатите изразяват съжалението си, че въпреки активното участие на техните експерти във всички заседания и предложения за възстановяване чрез наредбата на замисъла за уреждане на колективното договаряне, това не се случва. Вместо това работата вървяла в безсмислена и ненужна посока.

Според синдикалистите липсата на ясна законова уредба на колективно договаряне на държавните служители, както и липсата на подобни норми в настоящия проект на наредбата, отново ще активизират критиките на Комитета на експертите към Съвета на Европа за неприлагане на колективното договаряне в държавната администрация.

От КНСБ припомнят, че през 2005 г. КНСБ, КТ"Подкрепа" и Европейската конфедерация на профсъюзите подадоха колективен иск до Съвета на Европа срещу Република България във връзка с неуреденото право на стачка в Закона за държавния служител. Синдикалистите обясняват, че се урежда правото на стачка и правото на колективно договаряне. Те очакват както в закона е уредено правото на стачка, така следващото Народно събрание да уреди и правото на колективно договаряне за работещите в държавната администрация.