"Ръководството на КНСБ с недоумение следи провежданата чрез медиите атака към професионализма на актюерския екип и ръководителя на НОИ. Разпространяват се неаргументирани укори и обвинения за неверни и подвеждащи разчети по приходите на осигурителната система, заложени в бюджета за 2011 г", това посочват от КНСБ в писмо до медиите.

Според синдиката правилата на управление и държавническата етика изискват, когато има претенции и недоволство от действия на служители или ръководители на държавните институции, те да се предявяват открито, да им се потърсят съответните обяснения и лично да им се съобщават управленските решения.

"Анонсирането на последните без обективни аргументи пред медиите се интерпретира от тях свободно доокарикатуряване и съзнателно или не прераства в кампания срещу личности и институции", смятат от КСНБ.

Те се дистанцират от случващото се и от начина, по който се предявяват претенции към НОИ и неговото ръководство.

В съответствие със законодателството и установената практика приходите на бюджета на ДОО се формират и разчитат въз основа на предложени от Министерството на финансите и гласувани от правителството макроикономически параметри за съответната година.

"Тези параметри се спускат и предоставят на НОИ и не подлежат нито на обсъждане, нито на корекция. В процеса на разработване на бюджета и съгласуването му с консолидираната фискална програма на държавата, екипът на НОИ работи заедно с МФ и НАП и проектът на осигурителния бюджет се разглежда от НС на НОИ едва след приключване на съгласувателните процедури и подписани писмени протоколи между НОИ и МФ", пише още в писмото на КНСБ.

Според КНСБ на практика министърът на финансите и неговото ведомство имат крайна и решаваща дума по основните параметри на осигурителните приходи. Последното доказателство за това са преговорите от края на миналата година по увеличението на осигурителната вноска - становището на финансовия министър промени дори позицията на Министър председателя по този въпрос.

Ето защо за "КНСБ са неприемливи опитите на ръководството на Министерството на финансите да снеме изцяло от себе си отговорността за планирането на приходите по консолидираната фискална програма за 2011 г".

Освен това от КНСБ изразяват и категоричното становище, че правото на пенсия е лично и гражданите сами решават дали и кога да го ползват.

"Убедено считаме, че придобиването на едно конституционно право не може да бъде повод за лишаване от друго също конституционно право - правото на труд, поради което отново настояваме за отмяна на текста от Кодекса на труда, който позволява да се уволняват работници и служители придобили право на пенсия, единствено на това основание", категорични са синдикалистите.