Консорциумът „Марина-Балчик" АД бе определен за спечелил обявения конкурс за концесия на "Яхтено пристанище Балчик", стана ясно от проведеното днес заседание на Общинския съвет в гр. Балчик.

Срокът на концесията е 35 години.

Следва да бъде подписан договор за концесия при определените от Общински съвет-Балчик условия.

Консорциумът „Марина-Балчик" АД е дъщерно дружество на варненския холдинг „Св. Св. Константин и Елена", който притежава мажоритарно участие в капитала на консорциума в размер на 60%. Съдружници в консорциума са още "БИ Ар мениджмънт" ООД и "Вимпел" ООД.

През първите две години концесионерът трябва да инвестира 200 хил. лв., а до десетата година - 2 млн. лева.