Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) информира, че се е самосезирала за наличие на антиконкурентно поведение от страна на редица участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения.

По своя инициатива комисията е образувала три производства за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия от страна на участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения. Проверяват се "Сдружение за модерна търговия", "Билла България" ЕООД, "Лидл България ЕООД енд Ко" КД, "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД, "Максима България" ЕООД, "Промаркет" ООД, "Фантастико груп", и "МЕТРО кеш енд кери България" ЕООД, сдружение "Съюз на птицевъдите в България", сдружение "Асоциация на промишленото птицевъдство", "Асоциация на млекопреработвателите в България" и сдружение "Национална асоциация на млекопреработвателите".

КЗК е извършила със съдебно разрешение и със съдействието на служители на МВР изненадващи проверки в офисите, освен на Съюза на птицевъдите в България, и на "Лидл България" и Националната асоциация на млекопреработвателите. Целта е била да се обезпечи събирането на достатъчно преки доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор "Храни". От офисите са иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които ще бъдат анализирани детайлно, за да се установи наличието на обмен на чувствителна търговска информация или координирано пазарно поведение между производителите, търговците и техните обединения в сектора.

КЗК: Има обосновано предположение за картел в цените на храните

КЗК: Има обосновано предположение за картел в цените на храните

Две големи търговски вериги са санкционирани от Комисията

От Комисията за защита на конкуренцията обясняват, че мащабът и стандартите на доказване на подобни антитръстови нарушения изискват да бъде установено голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, което обективно не може да бъде осъществено в спешен порядък. Въпреки мащабите на проучването обаче заради обществения към темата КЗК уверява, че ще направи всичко възможно да го проучването във възможно най-кратък срок. Ако бъдат установени нарушения, Комисията ще упражни законовите си правомощия, включително за санкциониране на нарушителите.

"Всякакви опити за дискредитиране в публичното пространство на предприетите от комисията законови действия възпрепятстват работата й и целят създаване на негативна представа за институцията сред обществото. Важно е да се посочи, че КЗК е независим орган, който разполага с пълна оперативна самостоятелност относно способите за събиране на доказателства и начините на реализирането им в рамките на законовите си правомощия, като намесата в работата й е напълно недопустима", подчертават от КЗК.

КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите

КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите

Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки