Комисията за защита на конкуренцията налага мерки на 6 вериги бензиностанции след като преди повече от година започна производство по преписка КЗК № 98/25.02.2016 г. за установяване на евентуално извършено нарушение - т.нар. картел при горивата.

Преписката в КЗК е образувана спрямо "Шел България" ЕАД, "Ромпетрол България" ЕАД, "Еко България" ЕАД, "ОМВ България" ООД, "Петрол" АД, "НИС Петрол" ЕООД, "Лукойл България" ЕООД и сдружение "Българска петролна и газова асоциация", но мерките са задължителни само за "Лукойл България" ЕООД, "Еко България" ЕАД, "Шел България" ЕАД, "ОМВ България" ООД, "НИС Петрол" ЕООД и "Петрол" АД.

КЗК дава цялата информация на фирмите, обвинени в картел

КЗК дава цялата информация на фирмите, обвинени в картел

Иначе комисията проверява и хранителните вериги

Те под формата на вътрешни процедури и в срок до 30 дни трябва да гарантират:

  • забрана на контакти и обмен на информация с дружества - конкуренти и техните служители;
  • забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции;
  • забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение "Българска петролна и газова асоциация";
  • дисциплинарно наказание - уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.
КЗК има достатъчно доказателства за картел на горивата

КЗК има достатъчно доказателства за картел на горивата

Обяви председателят Юлия Ненкова

Мерките имат за цел да преодолеят "опосредстваната степен на прозрачност на ценовата политика, както и доброто познаване на поведението на конкурентите помежду им".

Според Комисията за защита на конкуренцията независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирана в максимална степен, с оглед обективните характеристики на пазара и с оглед обществената значимост на сектора на търговия с горива.

От КЗК посочват, че са извършили проучването чрез поредица от проверки на място, както и са поискали да им бъде предоставена информация от самите фирми.

"В този смисъл налагането на следните конкретни задължения е от фундаментално значение, както за установени факти към момента, така и за бъдещото поведение на пазарните участници в сектора, във връзка с което бе образувано производството", посочват от КЗК.

В окончателното решение на КЗК се посочва, че производството се прекратява. Повече информация ще бъде предоставена след два дни на нарочна пресконференция.