Намаление от 0.2% за оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени е регистрирано през май 2019 г. в сравнение с април 2019 г. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), позовавайки се на предварително сезонно изгладени данни.

През май 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.4% в сравнение със същия месец на предходната година

За май 2019 г. НСИ отчете ръст в добивната и спад в преработващата промишленост

За май 2019 г. НСИ отчете ръст в добивната и спад в преработващата промишленост

Спад има при ремонта на машини и производство на компютърна техника

През май 2019 г. се наблюдава намаление на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 1.6 и 0.3%. Ръст е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.8%.

По-значителен спад се наблюдава в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.4%.

През май 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.7%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.4%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление с 2.7%.

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 21.1%. Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.8%.