Премахват се надценките на дребно за регулирани роуминг услуги (гласови изходящи повиквания, SMS, данни вкл., MMS). Това става, след като правителството одобри промени в Закона за електронните съобщения, съобщават от „Дондуков 1”.

От 30 април 2016 г. таксите за роуминг на дребно (без ДДС) не могат да надвишават 0.19 евро на минута за обаждания (гласови изходящи повиквания), 0.06 евро за SMS и 0.20 евро за потребен мегабайт интернет. От 15 юни 2017 г. българските потребители ще плащат за ползването на тези услуги на национални цени, независимо в коя държава от Европейския съюз ги ползват т.е., без надценки.

С приетите изменения и допълнения ще се гарантират възможностите за прилагане на планираните действия в Регламента на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за еднакво и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители.

От правителствената информационна служба поясняват още, че в проекта са определени санкции за доставчици, които блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги достъпни чрез интернет.

Държавите членки на ЕС били длъжни да приемат разпоредби за въвеждането на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции. Те са необходими ако има нарушения на регламента. Трябвало също да се вземат и всички необходими мерки за гарантиране на неговото прилагане.