НФСБ внесе промени в Закона за виното и спиртните напитки.

С тях се дава възможност на малките винопроизводители да излязат реално на пазара и да продават собствено вино при облекчени условия.

В момента те нямат правото да продават собствена продукция. По тази причина по данни на НФСБ между 30 и 50% от нея се предлага нерегламентирано в сивия сектор, без да се контролира качеството. Същевременно преобладават собствениците, които стопанисват маломерни или средни стопанства. Според вносителите помощта за тях е повече от необходима.

Депутатът и зам.-председател на парламентарната земеделска комисия Йордан Апостолов подчерта, че се дава възможност винопроизводителите да излязат на пазара законно, със собствено име, марка и качество на продукцията си. Предлаганото за продажба количество не може да бъде повече от 100 хектолитра за съответната година.

Няма да се въвеждат нови регулаторни режими, които да натоварят малките винопроизводители, а ще се използват сегашните разпоредби за регистрация - производителите ще бъдат задължени единствено да регистрират в Изпълнителната агенция по лозата и виното къде се произвежда виното, площта на лозето, производствения и съдов капацитет и категориите вина, които произвежда домашният производител. При несъответствия няма да се стига да отнемане на права, а Агенцията ще даде възможност на производителите в 10-дневен срок да направят корекции. Предвижда се такса, която не може да е повече от 20% от пазарната цена на виненото грозде от предишната земеделска година.

Освен това малките винопроизводители ще бъдат облекчени, като за тях няма да се прилагат правилата за данъчните складове, за акцизни стоки и изискванията за използване на средства за измерване, контрол и за калиброване на съдовете за производство и съхранение на вино.

От НФСБ посочват, че законодателните промени реално подпомагат малкия бизнес в сектора, като дават и възможност за развитие на винения туризъм.