130 работници от предприятието за преработка на вълна в Първомай ще проведат гражданско неподчинение в понеделник, съобщава Радио Пловдив.

Причината е, че целият персонал ще бъде освободен от работа от 15 август, тъй като френският собственик премества производството на фирмата А-Де-еФ в Чехия.

Основното искане, което работещите ще поставят по време на протеста, е изплащане на обезщетение в размер на 10 заплати, въпреки че във фирма А-Де-еФ няма сключен колективен трудов договор между работодателя и синдикатите.