С европейската електронна система "Трейсис" се обучават да работят инспекторите от новия граничен пункт за ветеринарен контрол на продукти от животински произход в Брегово, Видинско, информира БНТ. Специалист от Великобритания ги запознава с новостите на системата.

Граничният пункт в Брегово е един от осемте по българската външна граница на ЕС. През тях ще се контролира вносът на животински продукти или живи животни от трети страни за ЕС, както и транзитът в търговията между държави извън общността.

"Системата "Трейсис" е комуникация между източника на продукта и неговия получател, а информацията се контролира от граничните власти", поясни Браян Смит - ветеринарен специалист от графство Есекс - Великобритания.

Системата открива сама неволна човешка грешка. Ветеринарните инспектори в Брегово преминават към един напълно нов начин на работа.

"Отговорността става страшно голяма. Ние сме вече европейски ветеринарни инспектори, защото от нашето решение ще зависи каква продукция и каква стока ще влезе на територията на ЕС", каза Кирил Василев - ветеринарен инспектор на ГКПП.

Всеки ден на граничния ветеринарен пункт се получава информация от Брюксел за обстановката по отношение на заразните болести по домашни и диви животни и какви трябва да бъдат реакциите на граничния контрол. Преди дни изпитвателната лаборатория към РВМС-Видин получи акредитация и ще извършва всички анализи на взетите проби на граничен пункт Брегово.