Всички фермери, които искат да кандидатстват за субсидии, трябва да се пререгистрират до 28 февруари, съобщиха от Министерството на земеделието.

Ако не се пререгистрират и не докажат правното основание за ползване на земите си, собствениците няма да имат право да заявят площи за подпомагане през 2017 г.

За да се пререгистрират, фермерите или упълномощени от тях лица трябва да представят актуална информация за дейността си. Това става с анкетни формуляри.

Ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за първи път, той лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Изискването за пререгистрация е валидно и за тези, които кандидатстват с проекти по програмата за селските райони.

За да получи субсидия, всеки фермер трябва да докаже и правно основание за ползване на земите си като представи нотариален акт или договор за наем или аренда.