Контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) установиха общо 107 726 бр. нарушения на трудовото законодателство от началото на годината. Това съобщиха от ведомството.

За първите шест месеца на 2024 г. са извършени 24 358 проверки на 21 662 предприятия и 960 136 служители в тях. Констатираните нарушения, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 49 468 бр. Нарушенията, свързани с безопасните условия на труд пък са 57 664 на брой.

Инспекцията по труда е установила 1614 лица, работещи без трудов договор. Това е спад спрямо същия период година по-рано, когато работещите без договор са били 1818 на брой.

Установени са и забавени трудови възнаграждения в размер на 4,9 млн. лева. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени почти 3.4 млн. лв. За първото полугодие на 2024 г. са съставени 4741 бр. актове за установяване на административно нарушение.

Спрени са 385 обекти, площадки, машини и съоръжения. Мярката се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. При извършените проверки през първата половина на 2024 г. инспекторите по труда са отстранили 71 работници поради липса на правоспособност и/или неспазване на правилата за безопасна работа.

Дадените разрешения за работа на непълнолетни лица са 7594 бр. За същия период на миналата година техният брой е бил 6195 бр.

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

Инспекцията по труда е спряла обекти 118 пъти заради опасни условия на работа