От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са констатирали след извършени масирани проверки в цялата страна на хора, които използват везни при продажбата им на пазари, борси и временни пунктове, че над една четвърт от везните не отговарят на изискванията

Проверени са 392 търговски маси, на които са били използвани 424 везни.

За 123 (29%) от инспектираните везни е установено, че не отговарят на законовите изисквания, като 90 от тези везни не са предназначени за търговски цели, защото не са от одобрен тип или не са с оценено съответствие.

Останалите 33 несъответстващи везни били без валидни знаци за последваща проверка на средства за измерване в употреба, тъй като не им е извършена ежегодно изискуемата проверка.

За установените нарушения са съставени 111 акта за установяване на административни нарушения, а в процедура за съставяне са още 8 акта.

Очаква се наложените санкции да надхвърлят 10 хил. лв. Основна част от проверките са следствие на получени сигнали от граждани за дадени пазари и/или сезонни обекти.