Комисията за регулиране на съобщенията реши да санкционира всички 20 предприятия, предоставящи обществени телефонни услуги. Причината е забавяне на процедурата по преносимост на телефонните номера.

Срокът, в който операторите трябваше да представят в КРС подписани от всички предприятия процедури за осъществяване на преносимост на географски, негеографски и номера в мобилни мрежи, изтече на 10 май.

КРС наложи на всички предприятия максималната санкция за този вид нарушения в размер на 5000 лв. за всяка процедура, съобщи БНР.

С цел облекчаване на хората, от април КРС прие процедура за обслужване на "едно гише" (заявлението за преносимост ще се подава при избрания от потребителя оператор) и се намаляват сроковете за осъществяване на преносимостта.

Предприятията трябва да започнат да работят по новите правила от 6 август 2010 г. Наличието на процедури е задължително условие за осъществяване на процеса на преносимост.