Намалението на цената на топлинната енергия е различна за различните топлофикации в страната и достига близо 6%.

Цената на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ остава без промяна.
Това информира председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов по време на пресконференция, на която бяха обявени цените на топлинната и електрическата енергия за периода 1 юли 2016 г. – 30 юни 2017 г.

Най-голямо е намалението на цената на топлинната енергия за „Топлофикация”-Разград в размер от 5.86%. За сравнение, в София намалението е 3,43%, за Пловдив - 2,44%, а с 1,59% пада цената във Варна.

Освен в Разград, значително е намалението във Враца с 4,27 %, 4,35% - във Велико Търново, Сливен – 3,84%.
Най-малко е намалението в Плевен - с 0,02%, Русе – 0,03%, Бургас 0.56%, Габрово – 0,90%.

Природният газ поевтинява с близо 10% от 1 юли

Природният газ поевтинява с близо 10% от 1 юли

Очаква се следващия месец да поевтинеят и парното, и топлата вода

Иван Иванов изтъкна, че крайната цена на електроенергията за битовите клиенти, която влиза в сила от 1 юли 2016 г. - за ЧЕЗ остава без промяна, за ЕВН увеличението е 0,83%, а за ЕНЕРГО ПРО има намаление от 0,88%.

Иван Иванов обясни, че средно претеглено увеличението е 0,04% или, ако сметката на ток за едно домакинство е 100 лв., повишението ще е с 0,04 лв.

Иван Иванов отбеляза, че в резултат от усилията на КЕВР има съществено намаление на цената на тока за небитовите потребители, което достига до 17%.

Така например за ЕНЕРГО ПРО за небитови клиенти, които имат електромер с две скали дневната тарифа намалява със 17,19%. За ЧЕЗ – намалението е с 10,11% и за ЕВН – 7,84%. Иван Иванов благодари на своите експерти, които, по думите му, са работили изключително съвестно и много задълбочено, както и на ръководителите на енергийните дружества, участвали в обсъжданията.

Иван Иванов отбеляза, че ценовото решение на КЕВР е в дългосрочен интерес – както на битовите, така и на бизнес потребителите. „Комисията в своите решения се ръководи от четири основни принципа – първият е принципът на прозрачността, второ на устойчивост на решенията, трето на законосъобразност и четвърто на справедливост”, заяви Иван Иванов.

Според него ценовото решение е ясен сигнал към гражданите и бизнеса за стабилност и устойчивост на сектор „Енергетика”. Иван Иванов обоснова намалението в цените на топлинната енергия с намалението на цената на природния газ с 9,97%. Решението бе прието с решение на КЕВР от 28 юни тази година.

Председателят на КЕВР обясни, че то дава своето отражение като намаление на цената на топлинната и на високоефективната електрическа енергия, произведена по комбиниран способ от българските топлофикации, работещи с енергиен носител природен газ.

Иван Иванов припомни, че с вноските във Фонд „Сигурност на енергийната система” са постъпвали 5% от приходите на всички дружества, произвеждащи електрическа енергия и 71% от приходите от на страната от продажба на въглеродни емисии на европейската платформа за търговия с емисии.

За миналата година парите са възлизали на 370 млн. лв. Иванов уточни, че допълнителна 5% вноска правят и ЕСО, и Булгартрансгаз.  Той изтъкна, че благодарение на фонда цените са такива, каквито са обявени от КЕВР и освен това добавката задължение към обществото е намаляла с малко повече от 1 лв.

На въпрос, свързан с цената на електрическата енергия, изкупувана от малките ВЕИ централи, които днес организираха пореден протест пред парламента, Иван Иванов заяви, че е възможно ново ценово решение в случай, че има промяна в Закона за енергетиката и им бъде вменено подобно задължение.
Той посочи, че по принцип ценовите решения са на годишна база и уточни, че ново ценово решение е възможно при драстично изменение на ценообразуващ елемент. 

Ако има промени в закона и бъдем нотифицирани за нови цени за тези дружества от ЕК , ние ще изпълним закона”, заяви Иван Иванов.