Природният газ поевтинява с 9,97% от 1 юли, реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране. Заради по-ниската цена на синьото гориво от началото на следващия месец ще поевтинеят парното и топлата вода. При тях намалението обаче би било около 4.5 до 5%.

С Решението на КЕВР от 1 юли 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, за 281,08 лв./1000 куб. м. или 30.21 лв./MWh /без акциз и ДДС/.

Към цената за IІІ-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).

По този начин крайната цена за IІІ-то тримесечие на 2016 г, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 288.80 лв./1000 nm3 или 31.04 лв./MWh, без акциз и ДДС.

За първи път днес бе определена и цена за виртуален пренос на природен газ от Гърция. Очаква се търговията да започне от началото на юли. Цените за този вид пренос ще са с 50% по-ниски от обичайните почти 20 лева за 1000 куб. метра, които взима в момента "Булгартрансгаз".

Вече има възможност да има внос на природен газ от друго направление и от друг доставчик през връзката през Кулата - Сидерокастро. Председателят на КЕВР Иван Иванов подчерта, че това се случва за първи път след кризата от 2009 година, когато страната ни остана на студено през зимата.

Български потребители, обикновено индустриални или търговци на природен газ могат да закупуват природен газ на гръцка територия, вероятно от терминала за регазификация в Ревитуса. Този газ ще остане за ползвателите в Гърция, а в същото време същата част от природния газ от Газпром Експорт за Гърция остава на българска територия.