Български строители получиха допълнително възнаграждение в държава от ЕС след взаимодействие на българските и европейските проверяващи, съобщиха от Главна инспекция по труда.

От Инспекцията не уточняват в коя европейска държава са били командировани работниците. Пишат, че са изпратени от фирма, регистрирана у нас и са получили допълнителни възнаграждения след взаимодействие на ИА ГИТ и местната Инспекция на труда.

На обекта, където са работили, е имало проверка. Тя е установила, че към заплатите на работниците не са начислени допълнителни възнаграждения, които са с постоянен характер според местното законодателството. Към заплатите се полагали и надбавки за настаняване, за работа на официални празници и др.

След обмен на информация между двете инспекции и искане за проверка, фирмата е принудена да изплати допълнителните суми със задна дата. От ГИТ информират, че сумите са изплатени.

Случаят е показателен за възможностите за по-добра защита, които европейското законодателство осигурява на работниците и служителите при трудовата мобилност, пишат от инспекцията.

От там съветват при подобни случаи работниците, чиито права са нарушени, да предоставят достатъчно данни за компанията, за работодателите, за начина им на изпращане - чрез посредник, чрез фирма, която осигурява временна работа, чрез командироване под ръководството и контрола на работодател, с когото имат сключен трудов договор. Важно е също сигналите да бъдат изпратени, докато лицата все още полагат труд на обекта.

МВнР пита Лондон, освободени ли са български "роби" от ферма в Корнуол

МВнР пита Лондон, освободени ли са български "роби" от ферма в Корнуол

Британски медии съобщават за около 200 освободени имигранти от България, Румъния, Полша и Литва

За сигнала в Корнуол, където бяха открити над 100 "бели роби" от Инспекцията по труда напомнят, че преди заминаване за работа в чужбина е добре човек да погледне специалните регистри дали компанията има регистрация.

Списъците с регистрираните фирми са публични и могат да бъдат открити на сайта на Агенцията по заетостта. Ако фирмата, която изпраща работници в чужбина не упражнява същата дейност и в България, това е сигнал за измама, предупреждават от ГИТ.

Няма българи в британската ферма в Корноул, където работели "бели роби"

Няма българи в британската ферма в Корноул, където работели "бели роби"

Според мъж, работил там, във фермата има 100 наши сънародници

Нашето законодателство изисква при командироване на работници в страни от ЕС да им бъдат осигурени най-малко същите минимални условия на работа, каквито има в приемащата държава.

При осигуряване на работа чрез фирма-посредник търсещите работа лица трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава.

Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещото работа лице, който трябва да съдържа задължително клаузите, регламентирани в чл. 23 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Работникът трябва да види писмено условията на работа в държавата, където ще бъде изпратен, и с данните на работодателя (чл. 31 от Наредбата). Той трябва да тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език.

ГДБОП разби група, набирала „бели робини” за страната и чужбина

ГДБОП разби група, набирала „бели робини” за страната и чужбина

Задържани са ръководителят и един от участниците

Най-често се изготвят двуезични договори, в които следва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и др., включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи.

В последните години в Инспекцията по труда постъпват сигнали предимно за неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава. Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването - в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Сред честите нарушения при изпращане на български работници в чужбина е липсата на индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава. Този договор трябва да бъде предоставен на работника преди заминаването.

Липсата на информация за условията на труд и заплащане в приемащата държава, както и изисквани пари за такси, също са сред нарушенията. Воденето на комуникацията само по интернет или се уговаряне на срещи извън офиси, са сигурен знак, че се касае за измамни практики, съветват от ГИТ.