През 2008 година се очаква натрупаната годишна инфлация да не е повече от 6 на сто, показва проучване на Центъра за икономическо развитие.

За 2007 г. натрупаната инфлация беше 12,5 на сто

Очакванията на центъра са преките чуждестранни инвестиции през 2008 г. да достигнат 6 млрд. евро при 5,5 милиарда евро за 2007 г., съобщи съпредседателят на центъра Георги Прохаски, цитиран от Инфо радио.

Прогнозите на центъра за тази година са за възстановяване на растежа на икономиката минимум над 6 процента при 5,5 на през 2007 г.

Центърът очаква дефицитът по текущата сметка за 2007 г. да надхвърли 20 на сто от БВП, а през 2008 г. да забави темпа си на нарастване.