Хармонизираната годишна инфлация у нас през април 2007 г. (спрямо април 2006 г.) се запазва на своето мартенско равнище от 4.4%, съобщиха от НСИ, информира Money.bg.

На месечна база, хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през април, изчислен съгласно методологията на Евростат, се е покачил леко до нивото от 0.5 на сто.

От началото на годината хармонизираната инфлация пък достига 2.6%.

Най-голямо покачване в цените, изчислено съгласно методологията на Евростат, се забелязва в ресторантьорските и хотелски услуги, както и в сферата на здравеопазването и образованието.

Хранителните продукти и безалкохолни напитки са скочили с 4.5% на годишна база, докато облеклото и обувките през месец април записват ръст от 5.9 на сто.

Понижение пък отново е отчетено при алкохолните напитки и тютюневите изделия.

България започна да отчита този показател от януари 2007 г., след присъединяването си към ЕС.
Хармонизирания индекс на потребителските цени се отличава от националната инфлация, тъй като отчита влиянието върху динамиката на потребителските цени на потреблението на чуждестранните граждани в България и въвежда в потребителската кошница колите втора употреба.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз, като ХИПЦ представлява основен критерий за оценка на готовността на страната ни за приемане на еврото.