Най-търсени са специалистите със средна квалификация - 62% от фирмите се нуждаят от тях. 18% търсят висококвалифицирани служители, а 20% биха наели работници и без квалификация. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), направено по проект ERIAS - План за действие за интеграция на бежанци.

69% от българските компании са заявили в проучване на БТПП по проект, че имат нужда от допълнителни служители на постоянен трудов договор. 14% от компанията търсят сезонни работници. Само една четвърт от запитаните работодатели нямат нужда от нови работници в момента.

14% от компаниите вече са наемали чужденци от трети страни (извън ЕС) - предимно работници от Македония, Молдова, Русия, Афганистан. Болшинството работодатели са останали с добри впечатления от работата им: те са отговорни и съвестни, имат желание да работят и да научат български език,

76% от запитаните компании отговарят, че могат да наемат чужденци от трети страни, ако имат необходимата квалификация, опит и езикови познания. 15% от работодателите в страната предпочитат да наемат българи. Останалите 9% твърдят, че биха наели чужденци, ако имат някакъв български произход, или ако покажат готовност да учат и да се обучават.

На въпроса дали имат информация за необходимите документи и процедури за наемане на гражданин на друга държава, пребиваващ в България, 21% от представителите на бизнеса отговарят положително, 44% нямат такава информация, 11% разполагат с частична информация, а 11% не са се интересували до сега.

Резултатите от направеното проучване показват също така, че има работа за чужденци от трети страни в секторите: строителство, монтажни дейности, машиностроене, транспорт и логистика, търговия, производство на мебели, дървообработване, текстилно производство и др.

Проучването показва, че българските фирми имат многобройни изисквания към граждани от трети страни, които да бъдат наети в страната. Някои от тях са изброени по-долу:

Професионални умения:

 • Да са отговорни и съвестни
 • Да могат да работят в екип
 • Да са готови да се обучават
 • Да са в добро здравословно състояние
 • Да имат желание да се интегрират в българското общество

Технически умения:

 • Да имат специфична квалификация според сектора
 • Да имат минимум познания по български език и да имат желание да го учат
 • Добри познания по друг чужд език /освен майчиният им език/

Документи, сертификати

 • Да могат да докажат самоличност и ниво на образование - лични документи, дипломи, сертификати
 • Да бъдат готови да останат по-дълго в една компания
 • Да имат шофьорска книжка, валидна за България
 • Да имат документи за пребиваване и работа в страната

Въз основа на така представените данни БТПП прави следните изводи:

 • Повечето български компании нямат голям опит в наемането на чужденци. Тези, които са го правили са доволни от служителите си.
 • Квалификацията, опита и познания по български език са най-важните предпоставки за наемане на чужденец от трета страна.
 • Необходимо е опростяване и ускоряване на процедурата за издаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за чужденци, както и по-широко информиране на българските фирми как да наемат чужденци.

Ключов момент при наемане на работа на хора от трети страни е желанието да се интегрират, да работят и живеят в България.