Министерството на икономиката разработи нов специален застрахователен продукт,насърчаващ износа. Продуктът е разработен чрез Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и ще подобри и административното обслужване. Той е ориентиран към новосъздадени, малки и средни фирми с експортна насоченост.

Продуктът представлява защита от неплащане от партньори на международните пазари. Този вид застраховка може да предостави едновременно покритие както на търговските, така и на политическите рискове.

Фирмите, които ще ползват застраховката получават от БАЕЗ информация за финансовото състояние и морала на плащане на чуждестранния си партньор, както и препоръка за размера на доставки на отсрочено плащане към него. Застрахователната полица може да бъде използвана и като обезпечение за получаване на оборотно финансиране.

Смята се, че чрез подобна застраховка малките и средни фирми износители могат да развият бизнеса си, защитени от финансовите рискове, съпътстващи външнотърговските сделки.