От 1 април 2018 година в Словения се въвежда ново електронно таксуване за превозни средства с тегло над 3.5 тона. Таксуването ще важи само за високоскоростните пътища, съобщиха от Министерството на външните работи.

След 1 април вече няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на пунктовете за тази цел, както и използването на електронни карти ДАРС и устройствата АВС. Всяко тежкотоварно превозно средство ще се регистрира към системата DarsGo.
Камионите трябва и да са снабдени с устройството DarsGo, чрез което се начислява пътната такса.

Към момента регистрирането и получаването на DarsGo е възможно в сервизите DarsGo. Регистрацията ще бъде възможна и на бензиностанции.

МВнР препоръчва на потребителите на системата да се регистрират възможно най-бързо, за да избегнат очакваните опашки при преминаването към новата система. Заплащането на пътните такси по сега действащата система може да се извършва до края на 31 март 2018 г. включително. ДАРС не предвижда "период за толеранс". За да се избегнат недоразумения, старата и новата система за таксуване за преминаване през Република Словения няма да функционират паралелно.

Властите в Словения подчертават, че при липса на регистрация и устройство ще бъдат налагани глоби както на водачите на автобусите и тежкотоварните автомобили, така и на собствениците на фирмите, които своевременно не са предприели необходимите действия. Информация за снабдяване с устройството DarsGo може да бъде намерена на интернет страниците на системата.