От НСИ препоръчват да не създават и рекламират инструменти, които вместо да помогнат, могат да навредят на преброяването. Изразяваме несъгласие да се използват името на официалния сайт и логото на преброяването, които са собственост на Националния статистически институт.

Националният статистически институт (НСИ) разполага с мобилно приложение за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. още в началото на 2020 година, съобщиха от НСИ.повод за тяхното писмо са съобщения за мобилни приложения за Преброяване 2021, които не са разработени от НСИ.

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

През интернет ще бъде от 00 часа на 7 септември до 24 часа на 17 септември

Чрез приложението и през сайта www.census2021.bg, разработени от НСИ, по време на преброяването от 7 до 17 септември т.г. всеки ще може да попълни електронната преброителна карта. До нея има достъп чрез различни устройства - смартфони, таблети, компютри.

Електронното преброяване е предвидено в Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., приет през март 2019 година. Първото електронно преброяване в страната бе през 2011 г., когато над 40% от хората се възползват от тази възможност.

Разработването на приложение за попълване на електронната карта е най-малката и видима част от цялостната Информационна система за преброяването. Основната част от тази система е свързана с осигуряване на защита срещу злонамерено или неумишлено въздействие върху резултатите от преброяването.

Според специалистите от НСИ това изисква много сериозни предварителни или последващи изисквания към софтуера (проверка за уникалност на преброяваната единица, комуникация с други информационни източници, логически контрол на отговорите и други).

НСИ с пробно преброяване в Разград, Велинград и Студентски град

НСИ с пробно преброяване в Разград, Велинград и Студентски град

Преброяването ще се извърши през януари 2021 година

Те уверяват, че приложението за попълване на електронната карта, разработено от НСИ, не само осигурява бърз и лесен достъп на гражданите за предоставяне на данните, но и гарантира сигурността на данните при събирането, обработката, съхранението и разпространението им. От НСИ твърдят, че то отговаря на всички стандарти за сигурност на статистическите бази данни.

Процесът на идентификация на хората, които попълват електронната карта, е гаранция срещу злонамерено въвеждане на информация и изкривяване на постъпващите данни. Чрез приложението и електронната карта, която се достъпва през него, се осигурява оперативна съвместимост на данните от различни източници, събирани в НСИ.

Приложението на НСИ отговаря на изискванията за интеграция и обмен на данни и метаданни със CensusHub на Евростат и на европейските регламенти, по които през тази година се извършва преброяване в целия Европейски съюз, уверяват от института.

Електронната карта е тествана по време на пробното преброяване от 20 до 30 април 2020 г., като чрез нея се преброиха 10 284 българи от 390 населени места. Най-много са преброените в големите градове - София - 6 510 души, Варна - 764 души, и Пловдив - 561 души.

Появата на алтернативни приложения ще обърка гражданите, които искат да се преброят електронно, и ще затрудни процеса, се казва в съобщението на НСИ.