Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., съобщиха след днешното правителствено заседание от МС.

Отлагат срока за националното преброяване

Отлагат срока за националното преброяване

Преброяването следва да започне от 22 януари до 15 девруари 2021 г

Преброяването може да стане и чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

За посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител може да стане посещение от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

НСИ открива и колцентър за електронното пробно преброяване

НСИ открива и колцентър за електронното пробно преброяване

На тел 02 9078 430 от 08.00 до 20.00 всеки ден от 20 до 30 април

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването".

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.