От Националния статистически институт откриват специален колцентър за пробното преброяване от 20 до 30 април, съобщиха от НСИ.

От 20 април гражданите от цялата страна ще могат да задават въпросите си по преброителната карта на тел. 02 9078 430. Експертите могат да отговарят на над 40 обаждания едновременно, а работното време на телефонната линия е от 08.00 до 20.00 часа всеки ден, включително през празничните и почивните дни

Пробното преброяване - изцяло електронно заради коронавируса

Пробното преброяване - изцяло електронно заради коронавируса

То ще се проведе между 20 и 30 април

Поради епидемиологичната обстановка в страната пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта. То е своеобразна "генерална репетиция" за същинското преброяване, което ще е през януари догодина. Такова преброяване ще има в целия Европейски съюз.

Електронното пробно преброяване на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април, като ще бъде достъпно за цялата страна. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира на www.e-census2021.bg и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство.

Регистрацията е с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.

Преброителната карта е видна само на страницата на преброяването www.census2021.bg. Тя може да бъде попълнена от компютър или преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 година, но само от територията на България.

На случаен принцип ще бъдат определени и домакинствата, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.

Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани.

Попълнилите електронната преброителна карта ще могат да правят бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързината и потребителската насоченост на приложението.

От НСИ призовават: "Останете вкъщи! Пребройте се електронно!"