Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта. Това реши Централната комисия по преброяването на неприсъствена консултация реши предвид епидемиологичната обстановка в страната.

Електронното преброяване ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април. То ще бъде достъпно за цялата страна.

От Националния статистически институт всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.

Попълването на преброителната карта ще е възможно само от територията на страната чрез компютър или преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 г.

Отлагат с месец пробното преброяване заради коронавируса

Отлагат с месец пробното преброяване заради коронавируса

То ще се състои през април

На случаен принцип ще бъдат определени и домакинства, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за извадковите изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.

Образци на преброителните карти са достъпни и в момента на сайта на Преброяване 2021.

Целта на пробното е-преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки относно дизайна и потребителската насоченост на приложението.

Националното преброяване на населението и жилищния фонд на у нас ще се проведе през януари 2021 г.