С 3% се увеличава общият индекс на цените на производител през април 2021 г. спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1.5%. Това показват данните на НСИ.

Значително увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.0%, както и при производството на химични продукти - с 2.2%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 4.0%.

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв.

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв.

Увеличавал се и броят на работещите, според статистиката

Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20.0%, в преработващата промишленост - с 10.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 31.3%, производството на каучук и пластмаси - с 9.4%, производството на химични продукти - с 8.6%, и при производството на хранителни продукти - с 6.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.0%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

НСИ по нова методика: 66.9% е заетостта при хората 15-64 години

НСИ по нова методика: 66.9% е заетостта при хората 15-64 години

От всички заети 3.5% (105.4 хил.) са работодатели