До 2016 година няма да се променя методиката, по която се изчислява такса „Битови отпадъци" в София. Това стана ясно по време на брифинг в общината, на който зам.-кметът по екология Мария Бояджийска представи анализ за прилагане на нов способ за определяне на таксата.

От общината подчертаха, че такса „Битови отпадъци" трябва да е поносима за гражданите и годишният разход не трябва да надвишава 1% от средния доход на домакинството.Те не трябва да плащат повече от това, което реално дължат на Общината", изтъкна още Бояджийска.

При изготвянето на анализа са проучени методите в други страни от ЕС, сред които Великобритания, Франция, Полша и Чехия, където се прилагат 5 различни начина за изчисляване на таксата - на база данъчната оценка; площта на имотите; на база жител; в зависимост от броя на контейнерите или количеството потребена вода.

Бояджийска изтъкна, че за да се определи по-точно количеството на отпадъците, трябва контейнерите да бъдат прибрани от улиците в дворовете на съответния имот. Освен това трябва да се прецени по какъв начин е възможно да се отчита точното количество на отпадъци - дали чрез измерване или чрез оценка.

Препоръката, която отправя работната група, направила анализа е системата на събиране и формиране на такса „Битови отпадъци" да не се променя в краткосрочен план, но в по-дългосрочен план Столична община трябва да осигури възможността за прилагане на принципа „Замърсителят плаща" и доближаване на начина на изчисляване на таксата до метод, който е отчита нивото на услугите и количествата на генерираните отпадъци.

Изборът на новата методика за определяна на таксата ще стане след провеждането на обследване в различни столични райони, което обследване трябва да стартира в началото на 2014 година. За целта районите ще бъдат разделени на три типа зони - индивидуални жилищни къщи; жилищни комплекси и централна градска част. След това зониране ще бъдат изготвени маршрутни графици на сметосъбиращите машини, а накрая ще се изчисли общото количество на отпадъците и техния състав.

В този пилотен период трябва да се определи какви са количествата боклук, които се генерират от едно домакинство и какви са разходите по неговото управление, каза още Бояджийска и обясни, че този 2-годишен период на обследване е необходим, за да се получи една реална представа относно тенденцията при промяната на количествата на отпадъците по месеци и сезони.

В заключение зам.-кметът добави, че са си поставили амбициозната цел да увеличат с над 50% количеството на рециклираните отпадъци и да намалят със 70% количеството на депонираните боклуци.