Застрахователноте дружество от Кипър "Olympic Insurance Co. Ltd", което оперира чрез свой клон и в България, остава окончателно без лиценз за извършване на дейност. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Първоначалното съобщение за проблемите на дружеството кипърския надзорен орган дойде в началото на май тази година. Тогава "Олимпик" не може да представи достатъчно доказателства за гарантиране на капиталовите възможности и бе подставено под специален лиценз и под управлението на специален администратор - "Мазарс" ООД.

КФН отчете 3 пенсионни фонда, постигнали доходност над средната за пазара

КФН отчете 3 пенсионни фонда, постигнали доходност над средната за пазара

За периода от 30 юни 2016 година до 29 юни 2018 година

Застрахователната компания имаше един месец да използва втори одитор. От последното съобщение на КФН става ясно, че дружеството е упражнило правото си на обжалване, но постоянният секретар на Министерстовто на финансите на Кипър е потвърдил решението за отнемане на лиценза.

В България има около 270 хил. автомобила със застраховка "Гражданска отговорност" от "Олимпик", която работи у нас от 2009 година.
Дружеството вече няма право да сключва нови застраховки, но трябва да обслужва всички вече сключени до датата на тяхното изтичане.