Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод десетки жалби на граждани за неоснователно, по техните сигнали, завишени сметки за м. март 2020 г., начислени от "Топлофикация София" ЕАД.

В писмото си общественият посредник настоява в условията на основателни съмнения за неправилно изчислени прогнозни сметки, както и в извънредната ситуация, при която хората имат обективни затруднения да плащат битовите си сметки, КЕВР да даде възможност на потребителите да заплатят сметките за парно за м. март едва след като те бъдат изчислени правилно, като в кратки срокове информира гражданите за своето решение.

"Топлофикация София" отрича да има завишени сметки през март

"Топлофикация София" отрича да има завишени сметки през март

По думите им по-високи сметки може да има заради оставането на хората вкъщи

"Рязкото увеличение на мартенските сметки за топлинна енергия е некоректно и неразбираемо и предвид факта, че сметките през отоплителния период са прогнозни - на база потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период", категорична е Ковачева.

Тя очаква от КЕВР да бъде извършена обективна и безпристрастна проверка, след което да бъде уведомена за резултатите.

В тази връзка омбудсманът препоръчва по ясен и разбираем начин да бъде информирана обществеността за направените констатации, като при установяване на нарушения на нормативната уредба, касаеща формирането на задълженията за топлинна енергия, да предприемете незабавни действия за недопускане в бъдеще на подобни случаи.

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

При нарушения КЕВР ще предприеме административнонаказателни мерки