От 20 ноември до 1 декември пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ. Отпускат се 2,4 млн. лева държавна помощ "де минимис" на пчеларите за 2017 г., реши Управителният съвет на държавен фонд "Земеделие", информираха от ДФЗ.

Парите са за подпомагане на земеделски производители. Те трябва да имат между 20 и 200 пчелни семейства. Ако те са повече, помощ се отпуска за първите 200.

Пчеларите получават около 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“

Пчеларите получават около 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“

Предстоят проверки на пчелините, обявиха от МЗХГ

Размерът на ставката на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на пчеларите за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед. Срокът за изплащане на помощта е до 18 декември.

Според решението на ДФЗ с една година се разсрочват отпуснатите кредити в сектор "Животновъдство", както и на производителите на картофи.

За птицевъдите това са главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити за закупуване на фураж. Същото облекчение получават и свиневъдите.

За едрите и дребни преживни животни разсрочването засяга главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. кредити за фураж.

Отсрочка има и за дължимата към 27 ноември 2017 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи. Лихвата на отсрочването на задълженията е в размер на 4%, уточняват от Държавен фонд "Земеделие".