При въвеждане на различни данъчни ставки за ДДС се увеличава рискът от данъчни измами и укриване на ДДС, защото се създава възможност за неправилно деклариране и неправилно прилагане на режима на намалена ставка.

Това заявявят в своя позиция от Българската търговско-промишлена палата по повод дискусиите за въвеждане на редуцирани ставки на ДДС за някои стоки.

От БТПП напомнят, че още преди няколко години са изследвали чрез своя Европейски иновационен и информационен център (EEN) опита на няколко европейски страни, които имат диференцирани ставки.

Според данните от проучването прилагането на различни ставки на данъка е неефективен инструмент, свързан е с бюджетни загуби, повишаване на административната тежест в данъчно отношение и дори с липсата на краен ценови ефект върху потребителите - заради запазване на цените на стоките.

От КНСБ настояват за общо намаляване на ДДС

От КНСБ настояват за общо намаляване на ДДС

Липсва логика да се намалява ДДС на крайната стока в заведенията и ресторантите на 9%

От БТПП отбелязват, че данъчната система у нас е построена така, че основният дял от приходи в държавния бюджет се формира от косвени данъци - най-вече постъпленията от ДДС и акцизи, при наличието на действащи ниски ставки за преките данъци (корпоративен и личен). Това позволява да се създадат по-атрактивни условия за икономическите оператори и предприемачите от всички категории, заради ниските преки данъци.

Намалението на ставките на косвените данъци/въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки означава, че ще се търсят решения за балансиране, а това за съжаление ще наложи увеличение на преките данъци, за да се попълнят липсите, смятат от БТПП.

Приходите от данъка върху добавената стойност имат между 26% и 45% дял от всички данъчни приходи през периода 1998-2019 г. За 2019 г. общите данъчни приходи възлизат 23.6 млрд. лв, а приходите от ДДС са в размер на 11 млрд.лв.

Дори и малко намаление в ставката за ДДС ще доведе до бюджетни загуби, с чието финансиране ще натоварят данъкоплатците, категорични са от БТПП.

Мярката за намаляване на ДДС е обидна и много неадекватна, отчете Иван Костов

Мярката за намаляване на ДДС е обидна и много неадекватна, отчете Иван Костов

Тя разрушава много баланси в данъчната система и подсказва, че този бизнес е в сивия сектор

По думите им в много от страните в ЕС имат различни ставки за ДДС, но за разлика от България в тези държави преките данъци са високи. Като пример те посочват Франция данъкът върху доходите е 51.5%, в Германия - 47.5%, а в България - 10%.

Според БТПП единна ставка за данъка върху добавената стойност създава истинска равнопоставеност на стопанските субекти, независимо в кои сектори работят. В България намалена ставка от 9% за ДДС се прилага единствено за нощувките при хотелите - като тук презумпцията е, че от международния туризъм (посещенията на чужденци) се създават основните приходи в сектора и той се разглежда като един вид като износ.

От БТПП са на мнение, че идеите за промяна на принципите на данъчната система могат да доведат единствено и само до увеличение на дефицита в бюджета, влошаване на привлекателността на икономическата среда и увеличаване на сивия сектор.

ГЕРБ и ОП подписват шанса за туризма – намаляването на ДДС

ГЕРБ и ОП подписват шанса за туризма – намаляването на ДДС

Спасяват сектора, а идеята на ДПС е социална политика

Никой разумен управник, при една работеща данъчна система, която в продължение на няколко години допринася за повишаване на кредитния рейтинг на страната, не би предприемал действия за нейното утежняване, допълват от БТПП.

Те разчитат, че преди да се предприемат каквито е да е било решения, особено по средата на данъчната година за промяна в данъците, те следва да бъдат предварително анализирани и поставени на широко обществено обсъждане, в това число и с работодателските организации в България.

Симеон Дянков: Намаленото ДДС е недомислена мярка

Симеон Дянков: Намаленото ДДС е недомислена мярка

Това е мярка за подпомагане на богатите

Припомняме, че премиерът Бойко Борисов направи отстъпка пред хотелиерите и ресторантьорите - ДДС става 9% за заведения, заведения за обществено хранене и развлекателен сектор, категоризирани по Закона за туризма. ГЕРБ и Обединените патриоти подписват Закона за ДДС, с което ставката се намалява на 9% за хотели, ресторанти и книги. Намаленото ДДС ще важи до края на следващата година.