Отпадат от днес еднократните разрешителни за превоз на товари от вида за/от трети страна между България и Сърбия, съобщиха от Министерството на транспорта.

Пилотният проект беше договорен по време заседанието на Смесената българо-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт, което се проведе на 2 и 3 декември 2019 г. в Белград.

Проектът предвижда за период от една година превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.

Тази договорка следва модела на договорената от 2015 г. либерализация на двустранните и транзитни превози, с което се цели улесняването на превозите на стоки между двете държави.