Отлагат плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за летищата във Варна и Бургас. Това реши правителството на днешното си заседание.

Срокът за плащането на концесията се удължава с още 150 дни, като вноската, отложена от 31 юли 2020 г. за плащане до 31 януари 2021 г., ще бъде отложена до 30 юни 2021 г.

С последното изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (С (2020) 1863), приета от ЕК на 19 март 2020 г., е предвидено удължаване на срока на вече одобрената помощ до 30 юни 2021 г.

Целта е да се преодолеят тежките последици за дружеството заради пандемията предвид предприетите мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, които оказват негативно въздействие върху финансовото състояние на дружеството, оператор на летищата във Варна и Бургас.

Отлагат плащането на концесията за 2020 г. на летищата в Бургас и Варна

Отлагат плащането на концесията за 2020 г. на летищата в Бургас и Варна

До 31 януари догодина