Основно шест са исканията на граждани и представители на организациите "За Земята" и "Грийнпийс" - България, с които настояват държавата да предприеме мерки за ограничаването на използването на пластмаса у нас. Техните искания са в петиция, подкрепена от над 19 000 души, която бе внесена в Министерството на околната среда и водите.

Евгения Ташева от "За Земята" обясни исканията за ограничаване на ползването на пластмаса.

"Настояваме детските градини и училищата да се върнат към модела на ползване на съдове за многократна употреба, които могат да бъдат дезинфекцирани, стелиризирани и са по-безопасни от пластмасовите", каза Ташева.

По думите й клиентът трябва да заплаща всяка една пластмасова торбичка, за да започне да ползва собствена торба за многократна употреба. "Настояваме за тяхната забрана през 2025 година", обясни еко защитничката.

Изхвърлянето на пластмасовите бутилки в околната среда може да спре когато се наложи депозит върху тях. Когато човек си купи бутилка при връщането й във всеки един магазин, той да може да получи обратно този депозит. Това е идеален стимул, той работи в други страни.

Да се наложи данък върху всички изделия за еднократна употреба от пластмаса, който държавата да ползва за решаване на проблема с пластмасовото замърсяване, за намаляване на производство и употреба на тези изделия за еднократна употреба и замяната им с такива за многократна употреба.

В модела на разделно събиране у нас производителите не поемат пълна финансова отговорност за тези отпадъци, които пускат на пазара. Почти всички изделия - храни, напитки, потребителски стоки, са опаковани в еднократна пластмаса, която не може да бъде рециклирана. Тя попада в сметища, депа, бива изгаряна. Сметката за почистването се поема от данъкоплатците и местните власти. "Настояваме производителите да поемат финансова отговорност за почистването на това, което са пуснали на пазара", каза Ташева.

Всички ограничения на евродирективите да важат и за биоразградима пластмаса, защото не предлагат устойчиво решение. Решението е да се върнем към изделия за многократна употреба, допълни Ташева.