Общо 4 626 318 тона е произведената пшеница за 2020 г. Това показват официалните данни при напълно реколтираните 1 176 048 ха площи у нас.

Средният добив е 393 кг/дка, като предварителният анализ за качеството на зърното показва, че то е с високи хлебопекарни качества.

Най-високи добиви от над 500 кг/дка има в областите Монтана, Видин, Велико Търново, Плевен и Ловеч.

При ечемика прибраното количество от тазгодишната реколта е 560 037 тона при реколтирани 138 059 ха. Средният добив за страната е 406 кг/дка.

При рапицата се регистрира производство от 257 614 тона. Реколтираните площи са 114 732 ха, а средният добив от декар е 225 кг.

Около 30% по-малко добиви на пшеница очакват зърнопроизводителите

Около 30% по-малко добиви на пшеница очакват зърнопроизводителите

Това обаче нямало да доведе до поскъпване на брашното и хляба

Поражения при есенниците са нанесени най-вече от есенното и пролетното засушаване. Към края на август заради неблагоприятните климатични събития от засушаване, измръзване и градушка, са издадени 350 констативни протоколи за 107 108 дка, които са със 100% пропаднала площ. Пропадналите на 100 % площи с пшеница са 84 892 дка. Това е 0,7 % от общата площ в страната. Пропадналите площи с пшеница под 100 % пък са 953 968 дка.

При ечемика са издадени констативни протоколи за 4228 дка на 100% пропаднали площи, което е 0,331% от общата площ у нас, и обикновени протоколи за 41 999 дка с под 100% нанесени щети.

За рапицата има издадени констативни протоколи за 17 989 дка на 100% пропаднали площи, което е близо 1,5% от общата площ в страната. За 41 999 дкаса издадени протоколи с поражения под 100%. Най-силно засегнати от сушата са културите в областите Бургас, Добрич, Варна, Сливен и Шумен.

До края на годината ще бъдат изплатени обезщетенията за пропаднали площи на земеделските стопани по Държавната схема за компенсиране на земеделски производители с напълно пропаднала реколта заради неблагоприятните климатични условия.