Приемането на еврото ще ускори реалната конвергенция на българската икономика и ще има ключов принос за растежа и благосъстоянието в страната. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на конференцията Euromoney за Централна и Източна Европа.

Според него, успешното функциониране на паричния режим на България, основан върху валутния борд с фиксирания курс към еврото като резервна валута, предопределя логичността на процеса на замяна на лева с евро. Анализите ни ясно показват, че приемането на еврото в България ще представлява един гладък процес, заяви Радев.

ЕЦБ: България и Хърватия все още имат работа за вършене преди да приемат еврото

ЕЦБ: България и Хърватия все още имат работа за вършене преди да приемат еврото

Това обяви членът на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) Фабио Панета

Самият процес на подготовка за еврото дисциплинира и стимулира добрите политики, които са необходими за постигане на висока степен на приближаване на икономиката на страната към еврозоната още преди присъединяването към нея. Заедно с това, подчерта Радев, еврото не гарантира само по себе си устойчива конвергенция. Поради това България следва да продължи с благоразумните макроикономически политики, които да бъдат провеждани от целенасочени и ефективни институции.

В хода на дискусията Радев засегна и въпроси, свързани с членството на България в Банковия съюз, осъществено едновременно с включването в ERM II. Управителят разказа за успешното установяване на тясното сътрудничество на Българската народна банка с Европейската централна банка. България участва в Банковия съюз пълноправно със страните от еврозоната. Така практически сме се присъединили към институция на еврозоната още преди въвеждането на еврото.

Нямало причина българите да обеднеят след влизането в еврозоната

Нямало причина българите да обеднеят след влизането в еврозоната

Според Николай Василев ще има повече инвестиции, туризъм, бизнес и по-добър имидж

Не на последно място, сподели Радев, още първите месеци на участието в Банковия съюз ни донесоха конкретни ползи, например свързани с надзорния капацитет и разширяване на достъпа до информация.