През април 2009 г., с изключение на строителството, в останалите отрасли - промишленост, търговия на дребно и услуги, показателят "бизнес климат" регистрира увеличение спрямо предходния месец.

Общо за страната той се повишава с 0,6 пункта, показват данни на Националния статистически институт, разпространени днес.

За първи път след септември м. г. съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 4,1 пункта през април, което се дължи изцяло на повишените очаквания на стопанските ръководители за развитието на бизнеса през следващите месеци.

През периода януари-април 2009 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността намалява с 3,2 пункта и се оценява на 67,4 на сто.

Оценките за конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазара във и извън страните от Европейския съюз, леко са се влошили в сравнение с преди три месеца.

През април 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" се влошава с 6,1 пункта спрямо предходния месец март, когато анкетата регистрира известно подобрение.

Понижението този месец се дължи на по-песимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние и очакванията им за следващите шест месеца.

За пети пореден месец между 15 и 19 на сто от стопанските ръководители в строителството прогнозират намаление на продажните си цени.

През последния месец стопанската конюнктура в търговията на дребно запазва подобреното си равнище от предходния месец, като стойността на съставния показател "бизнес климат в търговията" остава приблизително същата (19,6 на сто).

Продажните цени в търговията на дребно са намалели през последния месец и се очаква пониженото равнище да се запази и през следващите три месеца.

Независимо от песимистичните оценки на мениджърите от сектора на услугите за настоящото бизнес състояние на предприятията и търсенето, равнището на съставния показател "бизнес климат" се покачва с 1 пункт в сравнение с март поради по-оптимистичните им очаквания за следващите месеци. В сравнение с март повече предприятия очакват намаление на продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.