Минимум 1448 лева заплата за квалифицираните работници в строителството. Това беше договорено при подписването на нов Колективен трудов договор за отрасъл "Строителство", съобщават от КНСБ.

Заради усложнената пандемична ситуация преговорите по него са били проведени онлайн между Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ "Подкрепа" и Камарата на строителите в България.

Договорени са по-високи нива на заплащане, завишени с коефициент от 1,25. От КНСБ напомнят, че през последните 2 години този коефициент е бил 1,15. Това означава, че месечното основно трудово възнаграждение за сектора ще е минимум 1,25% от минималната работна заплата, но не по-малко от 1448 лева за квалифицираните производствени работници в строителството.

Освен това ще бъде повишен и основният платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, както и стойността на безплатната храна и/или добавките към нея. Процентът на прослуженото време се увеличава на 1%.

В новия КТД е включено и ново Приложение № 2, свързано с мерки за минимизиране на риска от заболяване при възникване на пандемия на работното място и ограничаване на негативните последици от нея.