"Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ "Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще вложи минимум 797.5 хил. щатски долара в търсещо-проучвателните дейности.

Съгласно друго правителствено решение ЕТ "Лина-07-Владимир Иванов", с. Кирково, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ "Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 28.5 хил. лв. в проучвателните дейности.