България е на предпоследно място по иновации в ЕС, според данни, представени днес от Европейската комисия. След нас са само румънците.

Швеция отново е лидер, след нея са Дания, Финландия, Германия и Холандия, разчитат справката от БТА.

Швеция е на първо място в областта на човешките ресурси и качеството на изследователската дейност в университетите; Финландия - във финансова уредба; Германия - при частните инвестиции в областта на иновациите; Белгия - в мрежите за иновации и сътрудничество; Ирландия - в иновациите в малките и средните предприятия.

С най-бързи стъпки в областта на иновациите се развиват Латвия, Малта, Литва, Холандия и Великобритания.

Водещи места в областта на иновациите се осигуряват със съчетание от обществени и частни инвестиции, добри партньорства между дружествата и научните среди, здрава основа в образованието и отлични научни достижения, отбелязват от Еврокомисията.

От значение за по-добри резултати в областта на иновациите на регионално равнище е специализацията в главни технологии, особено авангардни материали, промишлени биотехнологии, фотоника и усъвършенствани производствени технологии, уверяват европейските експерти.

Очакванията са през следващите две години ЕС да постигне още по-добри резултати в областта на иновациите. През идната година повечето дружества възнамеряват да запазят или увеличат средствата, които отделят за иновации. Предприятията в Румъния, Малта и Ирландия са най-склонни догодина да вложат повече средства в тази област.

ЕК отчита, че законите за ДДС в областта на иновациите трябва да бъдат подобрени, да бъдат усъвършенствани правилата за обявяване в несъстоятелност, да бъде осигурена по-достъпна информация за нормативните изисквания, да бъде приета по-ясна и по-благоприятна законодателна рамка за интелектуалната собственост.

Единният пазар следва да бъде съобразен с икономиката на споделянето, уверявали от Комисията. Според ЕК водещите държави и региони подпомагат иновациите с политиката си за инвестиции, образование и гъвкави условия на труд.