Въпросът за изграждането на нови жп връзки към индустриалните зони беше главна тема на среща на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и министъра на икономиката Теодор Седларски.

Идеята за изграждането на нови жп връзки към индустриалните зони в страната ни е заложена в петгодишна инвестиционна програма на Национална компания "Железопътна инфраструктура". За програмата са предвидени близо 40 млн. лева, които да послужат за нови индустриални коловози към производствените бази в страната.

Жп мрежата на България е проектирана и изградена при различни от сегашните социално-икономически условия, което налага тя да бъде актуализирана, съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

На срещата Алексиев пожела съдействието на министерството на икономиката за популяризирането на идеите сред бизнеса в България. В страната ни има много новоизградени индустриални зони, които нямат връзка с железопътната инфраструктура, допълват от МТИТС.

Предстои Националната компания за железопътна инфраструктура да изготви анализи за възвръщаемостта на инвестицията, както и оценка на обема от потенциалните товари.

Свързването на индустриалната зона с железопътната инфраструктура може да доведе до икономически ползи както за железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи, така и за бизнеса.