Ако сте сгрешили при въвеждане на данните си за получаване на е-винетка, системата няма да ви прехвърли сумата при повторно въвеждане на данните за вашия автомобил. Допуска се прехвърляне на електронната винетка само при промяна на регистрационния номер, съобщиха от АПИ.

От началото на 2019 г. над 12 000 електронни винетки са прехвърлени на автомобили заради пререгистрация на превозните средства. Според Закона за пътищата винетката, издавана на регистрационен номер, следва автомобила. При смяна на регистрационните табели тя се прехвърля на новия номер от Националното тол управление.

Тридневен е срокът за подаване на заявление в централното управление или в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) или на електронния адрес info@bgtoll.bg. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта www.bgtoll.bg (в менюто "За нас"/"Заявления").

В заявлението трябва да бъдат посочени номерът на рамата, идентификационният номер на електронната винетка, както и старият и новият регистрационен номер на автомобила

Връщат парите на шофьорите, платили няколко пъти за е-винетка

Връщат парите на шофьорите, платили няколко пъти за е-винетка

Необходимо е да се изпрати заявление до председателя на АПИ

Към заявлението следва да се приложи свидетелство за регистрация на автомобила (стария голям талон), а ако заявителят не разполага с него, е нужно да представи един от следните документи: договор за покупко-продажба с нотариална заверка, застраховка "Гражданска отговорност", талон за преминат технически преглед или удостоверение от "Пътна полиция".

С цел обратна връзка и информиране за извършеното прехвърляне препоръчително е заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер. Прехвърлените електронни винетки заради пререгистрация на превозното средство не могат да бъдат проверени от бутона "Проверка на винетка" на сайта www.bgtoll.bg.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер.

При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - "О". В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат.

От АПИ препоръчват потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане. Електронната система за събиране на пътни такси позволява покупката само на една винетка за един автомобил за даден период от време. При неправилни данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

При проверка шофьорът може да заплати компенсаторна такса, за да довърши пътуването си до 23:59 часа на същия ден.

Компенсаторната такса е: 70 лева за автомобил с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, 125 лева - за превозни средства с обща технически допустима максимална маса повече от 3,5 и по-малко от 12 тона, и 175 лева - за тировете над 12 тона. Тя може да бъде платена само през POS терминали на място при мобилните екипи.

Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай трябва да плати стойността на най-евтината винетка за съответната категория автомобили - уикенд винетка за леките коли и седмична винетка за тежкотоварните автомобили. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта. Той ще трябва да заплати компенсаторната такса в рамките на 14 дни. Тогава това може да стане и по банков път или в брой на касите на Easy Pay.

Ако в 14-дневния срок не постъпи плащане, влиза в сила наказателно постановление. При него шофьорът дължи глоба - за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв.

При плащане на компенсаторната такса до 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение шофьорът няма да бъде глобяван.