тренчевД-р Константин Тренчев беше преизбран за президент на КТ Подкрепа. Той и заместникът му Димитър Манолов получиха 749 от общо 755 гласа.

Синдикалният лидер са колеба близи час дали да се кандидатира за нов мандат. Комисията по избора даде повече от 50 минути за постъпване на кандидатури за ръководството на синдиката, през които никой не изрази желание на оглави КТ „Подкрепа".

През цялото време делегати увещаваха Тренчев да не се оттегля, защото синдикатът не би могъл да съществува без него. В крайна сметка Тренчев се кандидатира в последния възможен момент, но коментира: „Не виждам оптимизъм в това, което става в държавата. Тези войни между хората, които политиците започнаха като модел, се пренесоха навсякъде - всеки срещу всеки. Енергията на нацията си заминава".

По време на словото си пред делегатите Константин Тренчев заяви, че хората търсят спасение в омразата и злобата и това не може да изведе страната от кризата. Според създателя на КТ „Подкрепа" политиците не дават достатъчно надежда на хората.